#
 
 

Økonomisk støtte

Anvendelse af midlerne i Støttefonden

Midlerne i Støttefonden er placeret på en separat konto i Sydbank, og kan efter ansøgning til TandlægeTryghed tildeles tandlæger, som er eller har været medlem af Tandlægeforeningen.

Støttefondens midler administreres af TandlægeTrygheds bestyrelse, der udgør det udvalg, der varetager uddelingerne fra Støttefonden (Støtteudvalget).

Støttefondens formål er at yde økonomisk støtte til tandlæger, der har behov for hjælp i en økonomisk svær situation som følge af sygdom, invaliditet, misbrug eller lign. og hvor ydelsen fra Støttefonden kan bedre tandlægens livssituation.

En efterladt til en tandlæge kan også søge økonomisk støtte, f.eks. til begravelsesudgifter, hvis den samlede økonomiske situation er meget presset.

Du finder ansøgningsskema nedenfor:

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
Download
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op