Konsulenter

Konsulenter

Hvis du har konkrete, uoverskuelige personlige udfordringer, som påvirker din evne til at kunne udføre dit arbejde som klinikejer og/eller tandlæge, kan der være mulighed for at få hjælp gennem TandlægeTryghed. TandlægeTryghed har indgået samarbejde med forskellige konsulenter, som med hvert deres speciale har mulighed for at hjælpe dig.

Hvilke muligheder er der?

Misbrugskonsulent
Halsnæs Alkoholambulatorium kan hjælpe ved alkohol- og medicinmisbrug. Her har tandlæger mulighed for telefonisk rådgivning samt ved personligt møde. TandlægeTryghed har også mulighed for at betale for et forløb med alkoholafvænning ved indlæggelse på klinik.

Erhvervs konsulent
Erhvervskonsulenten kan hjælpe dig med konkrete driftsmæssige problemstillinger i din klinik. Tandlæge Tryghed kan bevilge op til 6½ timers rådgivning. 

Økonomisk konsulent
Den økonomiske konsulent vil foretage en gennemgang af dine økonomiske forhold. Med en sådan gennemgang vil du få en hjælp til et økonomisk overblik over din situation.

Socialrådgiver
Socialrådgiveren kan hjælpe dig  og give rådgivning om ydelser og indsatser indenfor det sociale- og beskæftigelsesområdet. TandlægeTryghed kan bevillige op til 4½ timers rådgivning.

Stress coach ved klage- eller disciplinærsager
Hvis en tandlæge har en klage- eller disciplinær sag, kan dette opleves voldsomt stressende og ubehageligt. TandlægeTryghed kan derfor tilbyde stresscoaching ved Lars Nielsen, der selv har været tandlæge, og som derfor kender til mange af de situationer, som kan udløse eller forværre en stresssituation. Læs mere her

Fagligt netværk
Er det faglige forhold, der ligger til grund for din konkrete situation, kan TandlægeTryghed bevillige op til 6 timers sparring med en supervisor, via telefon eller ved fysisk møde. Supervisoren er en del af et fagligt netværk af særligt udvalgte tandlæger, som TandlægeTryghed har etableret i samarbejde med Tandlægeforeningen.

Hvornår og hvordan kan jeg gøre brug af en konsulent?

TandlægeTryghed vil altid vurdere individuelt, om den konkrete situation kan berettige til at gøre brug af en konsulent. Kontakt TandlægeTryghed på 39 46 00 80, hvis du har brug for hjælp.

Kontakt os

Står du med en konkret, uoverskuelig udfordring og er du i tvivl, om du kan gøre brug af tilbuddet om konsulenthjælp, skal du kontakte TandlægeTryghed og høre mere om dine muligheder. Ring til os på 39 46 00 80 - tryk 2 eller send en mail på dagpenge@tdlt.dk

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op