#
 
 

Forskningsprojekter

TandlægeTrygheds bestyrelse ønsker at fremme bedst mulige betingelser for tandlæger og tandlægefaget generelt set. Det er derfor muligt at søge om tilskud til et forskningsprojekt, som skal have til formål at forbedre tandlægers hverdag eller i øvrigt belyse, undersøge eller informere om forhold relateret til tandlægevirksomhed og tandlægefaget.

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til et forskningsprojekt, der falder ind under nævnte definition, finder du nedenfor.

Forebyggende tiltag

I sammenhæng med mange af de øvrige ydelser, som TandlægeTryghed tilbyder tandlæger, for at undgå eller afhjælpe følger af sygdom mv. er det selvfølgeligt for TandlægeTrygheds bestyrelse også at ønske at understøtte forebyggende tiltag.

Der kan derfor søges om støtte til forebyggende tiltag eller projekter, som har til formål at forhindre eller begrænse sygdom hos tandlæger, grundet tandlægernes arbejdsforhold.

Ansøgningsskema om økonomisk støtte til et forebyggelsesprojekt, der falder ind under nævnte definition, finder du nedenfor.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op