Hjælpeforeninger

Danske Tandlægers Hjælpeforening

Formål: At støtte økonomisk vanskeligt stillede medlemmer af Tandlægeforeningen, disses ægtefæller og/eller børn under 18 år.

Uddeling: Ydes i form af økonomisk støtte enten som engangsydelse eller som løbende understøttelse.

Stifter: Opstået af Dansk Tandlægeforenings Alderdomsfond

Adresse: TandlægeTryghed, Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup

Formand for bestyrelsen: Tandlæge Per Guldbæk

Danske Tandlægers Forsikringsforening under Codan Forsikring

Formål: Midlertidig eller løbende understøttelse til økonomisk trængende tandlæger eller disses efterladte. Endvidere yder Forsikingsforeningen støtte til odontologisk forskning, herunder en pris, der hovedsagelig uddeles til yngre forskere på vore tandlægeskoler.

Stifter: Forsikringsselskabet Haand i Haand, (senere overtaget af Hfnia, senest overtaget af Codan Forsikring).

Adresse: TandlægeTryghed, Svanemøllevej 85, 2900 Hellerup

Formand for bestyrelsen: Tandlæge Per Guldbæk

 

PTO’s Hjælpefond

Formål: At yde økonomisk hjælp i form af bistandsydelser eller lån til medlemmer af PTO samt il disses ægtefæller, samlevere og børn under 18 år, når nogen af de ovennævnte uden egen skyld er kommet i økonomisk nød.

Stifter: Foreningen Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) den 11. september 1971

Adresse: PTO's sekretariat, Amaliegade 17, 1256 København K

Formand for bestyrelsen: Tandlæge Jens Benzon Bang