Økonomisk hjælp

Hjælpeforeninger

Allerede omkring år 1900 var man opmærksom på, at kolleger kunne have behov for økonomisk hjælp. Det førte til etableringen af Alderdomsfonden i 1903, som tog navneforandring til Danske Tandlægers Hjælpeforening i 1977.

Alderdomsfonden investerede i 30’erne i ejendomme, der i en årrække fungerede som ældreboliger til pensionerede tandlæger. Formuen i Hjælpeforeningen er gennem årene vokset bl.a. som følge af salg af disse ejendomme, medlemskontingent samt testamentariske gaver.

Danske Tandlægers Hjælpeforening fungerer som et supplement til TandlægeTryghed. Der er via Hjælpeforeningen mulighed for at søge om økonomisk hjælp ud over hvad der fremgår af vedtægterne for TandlægeTryghed. Danske Tandlægers Hjælpeforening udbetaler over ½ mio. kr. årligt.

Ud over Danske Tandlægers Hjælpeforening er der følgende fonde/foreninger, der også har til formål at støtte økonomisk trængende tandlæger:

  • Danske Tandlægers Forsikringsforening under Codan Forsikring
  • PTO´s hjælpefond

Ansøgningsskema (fælles skema for alle disse fonde og foreninger) kan downloades her.

Ovennævnte foreninger administreres alle af Danske Tandlægers Hjælpeforening.

TandlægeTryghed

Fælles for alle foreningerne og fondene var dog, at disse ordninger ikke var tilstrækkelige til at dække det behov der var for økonomisk hjælp på grund af sygdom. Dette blev baggrunden for starten på TandlægeTryghed.

TandlægeTryghed udbetaler i dag ca. 35 mio. kr. i løbende ydelser ved sygdom, barsel mv.

Der er dels mulighed for at søge støtte via § 11C. Ansøgningsskema kan rekvireres i TDLT's sekretariat, hvor begge ordninger administreres.