Psykologhjælp

Erhvervspsykologisk Rådgivning

Erhvervspsykologisk Rådgivning har forpligtet sig til, hvor det skønnes nødvendigt indenfor 48 timer efter en henvendelse, at foretage den indledende konsultation.
Samtalen med Erhvervspsykologisk Rådgivning og  den behandlende psykolog er fortrolig.

Hvem kan benytte ordningen

Det er en forudsætning, at man er medlem af Tandlægeforeningen. Tilbuddet kan benyttes af tandlæger, både privatpraktiserende (klinikejere og ansatte) og offentligt ansatte.
Herudover kan ansatte i sekretariaterne for Tandlægeforeningen og TandlægeTryghed benytte sig af tilbuddet.
Der stilles ikke krav til krisens art, ligesom der ikke skal foreligge en henvisning fra egen læge.

Antal konsultationer

Der kan tilbydes et behandlingsforløb på maksimalt 8 timer, som betales af Krisehjælpen. Det står naturligvis medlemmet frit for at fortsætte behandling hos samme psykolog efter 8 timer, men det vil dog være for egen regning.
Et nyt behandlingsforløb kan – uanset længden på det foregående behandlingsforløb – tidligst påbegyndes 24 måneder efter sidste behandlingsperiodes udløb eller efter sidste konsultation, som Krisehjælpen har givet støtte til, hvis det samlede forløb har været på 8 timer.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op