Bolighjælp

Fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige

Når kollegaer går på pension og sælger bolig, kan de have et behov for en særlig attraktiv bolig i pensionsårene.

I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at TandlægeTryghed er medlem af Foreningen for fremskaffelse af Boliger for Ældre og Enlige.

Foreningen har 18 kollektive bebyggelser over hele landet – typisk ét-, to- og treværelses lejligheder eller rækkehuse til rimelige priser. Boligerne kan betegnes som plejehjem eller beskyttede ældreboliger.

TandlægeTryghed kan ikke direkte anvise boliger for kollegaer, men har mulighed for at formidle kontakt til de foreninger, institutioner og advokater, der tager sig af dette.

Såfremt en kollega derfor skulle have en interesse heri, kan man altid rette henvendelse til visitationsudvalget via sekretariatet i TandlægeTryghed.

Det er en væsentlig forudsætning for at blive skrevet op, at man er medlem af Tandlægeforeningen.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op