Særlig hjælp

Hvis du er tandlæge og er havnet i en uoverskuelig situation, kan TandlægeTryghed tilbyde forskellige muligheder for hjælp.

Økonomisk støtte

Tandlæger - og i nogle tilfælde tandlægens efterladte - har mulighed for at søge støtte i en trangssituation efter nærmere bestemte kriterier.

Læs mere under Økonomisk støtte

Psykologhjælp

Alle tandlæger, som er medlem af Tandlægeforeningen – uanset om man er klinikejer eller ansat, i privat praksis eller offentlig tandpleje – har mulighed for at få hjælp via Erhvervspsykologisk Rådgivning.

Læs mere under Psykolog

Konsulenter

Alle tandlæger, som er medlem af Tandlægeforeningen - uanset om man er klinikejer eller ansat i privat praksis eller offentlig tandpleje har mulighed for at få hjælp af en af TandlægeTrygheds konsulenter.

Læs mere under Konsulenter

Forskningsprojekter og forebyggende tiltag

TandlægeTrygheds bestyrelse ønsker at fremme bedst mulige betingelser for tandlæger og tandlægefaget generelt set. Derfor er det også muligt at søge om økonomisk tilskud til projekter og forebyggende tiltag, der har til formål at forbedre tandlægers hverdag.

Læs mere under Forskningsprojekter og forebyggende tiltag

Øvrig hjælp

TandlægeTryghed er medlem af Foreningen Frembo, der har 18 kollektive bebyggelser over hele landet. Hvis du, som pensioneret tandlæge, har behov for hjælp til at finde bolig, kan TandlægeTryghed formidle kontakt til Frembo.

Læs mere under Øvrig hjælp

Tjekliste

Står du for at skulle være væk fra klinikken i længere tid f.eks. grundet sygdom eller barsel, har TandlægeTryghed udarbejdet en tjekliste. Tjeklisten er tænkt som et håndgribeligt stykke værktøj til at skabe overblik over en række væsentlige forhold, som der skal tages hånd om ved længere fravær fra klinikken.

Læs mere under Tjekliste

 

 

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op