Samarbejdspartnere

Tryghedsordningerne har samarbejdet med PFA siden 1995. Et samarbejde som giver en bred vifte af specielt udviklede produkter til tandlægen og familien. Gennem PFA kan vi tilbyde dig Pensionsordning og Kritisk Sygdom.

Her kan du læse mere om PFA


Tryghedsordningerne har igennem en længere årrække samarbejdet med Codan. Det har givet tandlægerne nogle helt unikke forsikringer med mange specielle dækninger. Samarbejdet omhandler Klinikforsikring og Sygedriftstabsforsikring.

Her kan du læse mere om Codan.


Danica Pension er et af Danmarks største pensionsselskaber. Tandlægernes Tryghedsordninger har den 1. august 2014 indledt et samarbejde med Danica Pension.
Tandlægernes Erhvervsudygtighedsforsikring blev udbudt i licitation i 2013. Her vandt Danica Pension, og derfor har Danica Pension fra den 1. januar 2014 overtaget administrationen af forsikringen.

Her kan du læse mere om Danica Pension


Tryghedsordningerne har igennem en meget lang årrække samarbejdet med Forenede Gruppeliv, om at tilbyde medlemmerne og deres ægtefæller/samlevere en fordelagtig livsforsikring - Gruppeliv. Fra 2018 tilbyder vi også eProtect.

Her kan du læse mere om Forenede Gruppeliv


Tryghedsordningerne har siden 1993 tilbudt alle medlemmer fordelagtige privatforsikringer via en samarbejdsaftale med Tryg Gruppeforsikring.

Her kan du læse mere om Tryg Gruppeforsikring

Desuden er forsikringerne under Praksisforsikringen også en del af samarbejdet med Tryg.


Tryghedsordningerne indgik 1. januar 2014 et samarbejde med Dansk Sundhedssikring omkring Sundhedsforsikringer til tandlægerne og deres familie.
Forsikringen kan tegnes som en virksomhedsordning til tandlægeklinikkens ejere og ansatte eller som en individuel ordning, til den enkelte praktiserende tandlæge. Endelig kan man også tegne en privat sundhedsforsikring, hvis man ikke længere praktiserer.

Her kan du læse mere om Dansk Sundhedssikring.


Tryghedsordningerne indgik 1. november 2016 et samarbejde med Købstædernes Forsikring omkring Sygeforsikring Erhverv.
Med en Sygeforsikring Erhverv kan klinikejeren dække hovedparten af sine lønudgifter ved sygdom og ulykke, og kan dermed være med til at sikre klinikkens drift. Forsikringen kan oprettes til en eller flere nøglepersoner i virksomheden - også til medarbejdere, som ikke er tandlæger.

Her kan du læse mere om Købstædernes Forsikring


Som medlem af Tandlægeforeningen har du mulighed for at investere dine frie midler og gøre brug af forskellige andre produkter hos lægernes Pensionsbank. Tryghedsordningerne rådgiver ikke om investeringer og du skal derfor kontakte Lægernes Pensionsbank, hvis du ønsker at gøre brug af denne mulighed.

Her kan du læse mere om Lægernes Pensionsbank.


Tandlægernes Tryghedsordninger samarbejder med Erhvervspsykologisk Rådgivning omkring Krisehjælp, hvor Majken Blom Søfeldt tager sig af krisehjælpssager - kriser af både privat og arbejdsmæssig karakter.

Her kan du læse mere om Erhvervspsykologisk Rådgivning.

Ligeledes samarbejder Tandlægernes Tryghedsordninger med Halsnæs Alkoholambulatorium omkring krisehjælp, hvor personalet på Alkoholambulatoriet tager sig af afhængighedssager.

 

Her kan du læse mere om Halsnæs Alkoholambulatorium


Tandlægeforeningen arbejder som interesseorganisation for alle tandlægefagets kategorier ikke alene for optimale indkomst- og/eller ansættelsesvilkår, men yder også service på andre områder, for så vidt som disse er af betydning for foreningens medlemmer i relation til deres erhvervsudøvelse. Det gælder eksempelvis sundhedspolitik, efteruddannelse, etik, kollegialitet, arbejdsmiljø og ydre miljø. Som medlem af Tandlægeforeningen, kan du gøre brug af Tryghedsordningernes ydelser.

Her kan du læse mere om Tandlægeforeningen