Samarbejdspartnere

TandlægeTryghed har samarbejdet med PFA siden 1995. Et samarbejde som giver en bred vifte af specielt udviklede produkter til tandlægen og familien. Gennem PFA kan vi tilbyde dig Pensionsordning og Kritisk Sygdom.

Her kan du læse mere om PFA


TandlægeTryghed har igennem en længere årrække samarbejdet med Codan. Det har givet tandlægerne nogle helt unikke forsikringer med mange specielle dækninger. Samarbejdet omhandler Klinikforsikring og Sygedriftstabsforsikring.

Her kan du læse mere om Codan.


Hos Euro Accident vil de bidrage til en tryg og sund verden. De tror på, at mennesker både
kan arbejde og leve et godt liv – og være sunde samtidig. Sunde medarbejdere yder mere,
og virksomheden klarer sig bedre.

TandlægeTryghed har den 1. januar 2022 indledt et samarbejde med Euro Accident.

Tandlægernes Tab af erhvervsevne-forsikring bliv udbudt i licitation i 2021. Her vandt Euro Accident og derfor har Euro Accident fra 1. januar 2022 overtaget administrationen af forsikringen.

Her kan ud læse mere om Euro Accident


TandlægeTryghed har igennem en meget lang årrække samarbejdet med Forenede Gruppeliv, om at tilbyde medlemmerne og deres ægtefæller/samlevere en fordelagtig livsforsikring - Gruppeliv

Her kan du læse mere om Forenede Gruppeliv


TandlægeTryghed har siden 1993 tilbudt alle medlemmer fordelagtige privatforsikringer via en samarbejdsaftale med Tryg Gruppeforsikring.

Her kan du læse mere om Tryg Gruppeforsikring.

Fra 2018 tilbyder vi også eProtect i Tryg.

Desuden er forsikringerne under Praksisforsikringen også en del af samarbejdet med Tryg.


TandlægeTryghed indgik 1. januar 2014 et samarbejde med Dansk Sundhedssikring omkring Sundhedsforsikringer til tandlægerne og deres familie.
Forsikringen kan tegnes som en virksomhedsordning til tandlægeklinikkens ejere og ansatte eller som en individuel ordning, til den enkelte praktiserende tandlæge. Endelig kan man også tegne en privat sundhedsforsikring, hvis man ikke længere praktiserer.

Her kan du læse mere om Dansk Sundhedssikring.


TandlægeTryghed indgik 1. november 2016 et samarbejde med Købstædernes Forsikring omkring Sygeforsikring Erhverv.
Med en Sygeforsikring Erhverv kan klinikejeren dække hovedparten af sine lønudgifter ved sygdom og ulykke, og kan dermed være med til at sikre klinikkens drift. Forsikringen kan oprettes til en eller flere nøglepersoner i virksomheden - også til medarbejdere, som ikke er tandlæger.

Her kan du læse mere om Købstædernes Forsikring


TandlægeTryghed samarbejder med Erhvervspsykologisk Rådgivning v/Majken Blom Søefeldt omkring psykologisk krisehjælp og Erhvervsrådgivning - udfordringer af både privat og arbejdsmæssig karakter.

Ligeledes samarbejder TandlægeTryghed med Halsnæs Alkoholambulatorium omkring hjælp ved afhængighed.

I TandlægeTrygheds brede vifte af muligheder for hjælp i vores erhvervsrådgivning, har vi også samarbejde med Rådgiverbutikken v/socialrådgiver Rikke Borg Johannesen og samarbejde med en økonomisk konsulent og en tandlægeuddannet konsulent omkring klinikdrift.

Du kan læse mere om Krisehjælp her og Erhvervsrådgivning her.Tandlægeforeningen arbejder som interesseorganisation for alle tandlægefagets kategorier ikke alene for optimale indkomst- og/eller ansættelsesvilkår, men yder også service på andre områder, for så vidt som disse er af betydning for foreningens medlemmer i relation til deres erhvervsudøvelse. Det gælder eksempelvis sundhedspolitik, efteruddannelse, etik, kollegialitet, arbejdsmiljø og ydre miljø. Som medlem af Tandlægeforeningen, kan du gøre brug af Tryghedsordningernes ydelser.

Her kan du læse mere om Tandlægeforeningen