#
 
 

Fagpolitiske revisorer

De fagpolitiske revisorer udpeges for 2 år ad gangen på Generalforsamlingen.

I 2023 og 2024 er de fagpolitiske revisorer følgende:

Tandlæge Nina Kümmel

Tandlæge Betina Grønbæk Sørensen

Tandlæge Dan V. Besjakov (suppleant)