Fagpolitiske revisorer

De fagpolitiske revisorer udpeges for 2 år ad gangen på Generalforsamlingen.

I 2021 og 2022 er de fagpolitiske revisorer følgende:

Tandlæge Nina Kümmel

Tandlæge Dorthe Schødt

Tandlæge Betina Grønbæk Sørensen (suppleant)