Fagpolitiske revisorer

De fagpolitiske revisorer udpeges for 2 år ad gangen på Generalforsamlingen.

I 2019 og 2020 er de fagpolitiske revisorer følgende:

Tandlæge Nina Kümmel

Tandlæge Karsen Møller

Tandlæge Betina Grønbæk Sørensen (suppleant)

Tandlæge Dorthe Schiøtt (suppleant)