Habilitetspolitik

Vejledningen om habilitet for TandlægeTryghed er udarbejdet af Tandlægeforeningen. 

Som udgangspunkt gælder forvaltningslovens regler direkte for offentlige hverv, og lovens principper er antaget af Tandlægeforeningen for opgaver i privat regi, fx i Tandlægeforeningens udvalg m.v. 

Her kan du downloade hele Habilitetspolitikken.