Vigtigt vedr. din årsopgørelse for 2018

12.04.2019

Indberetning af præmien på Erhvervsudygtighedsforsikringen i 2018

I januar 2019 sendte vi et brev til alle tandlæger, som har Erhvervsudygtighedsforsikringen gennem TandlægeTryghed. Her informerede vi om TandlægeTrygheds ekstraordinære præmieindbetbetaling til Danica Pension, med det formål at begrænse præmiestigningen på Erhvervsudygtighedsforsikringen i 2018 for den enkelte tandlæge.

Samtidig oplyste vi, at man skal beskattes af den ekstraordinære præmieindbetaling og derfor skal opgive det ekstraordinære præmiebeløb for 2018 på årsopgørelsen for 2018 i rubrik 20 – ”anden personlig indkomst”.

Danica har indberettet det samlede beløb til SKAT
Danica Pension har samtidig indberettet ”den ekstra præmieindbetaling” til SKAT sammen med den øvrige præmieindbetaling for 2018 på Erhvervsudygtighedsforsikringen. Beløbet skal fremgå i rubrik 24 (”Pensionsordninger med løbende udbetaling”) på årsopgørelsen, så der gives korrekt fradrag.

Hvis rubrik 24 er "blank": Du skal selv oplyse beløbet
Danica Pension har efterfølgende oplyst, at såfremt de samlede indbetalinger til ”Pensionsordninger med løbende udbetaling” for 2018 overstiger 50.400 kr., vil SKAT ikke anføre de indberettede beløb i rubrik 24 på årsopgørelsen, men lade dette være blankt.
 
Er rubrik 24 således "blank" på din årsopgørelse for 2018, er det vigtigt, at du selv oplyser det samlede fradragsbeløb i rubrik 24 på årsopgørelsen, så du ikke går glip af fradraget.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på tlf. nr. 39 46 00 80, tast 1.

Med venlig hilsen
TandlægeTryghed
Klik her for at gå tilbage til forrige side