#
 
 

Vigtigt – hvis du har fået bonus fra TRYG i 2016

23.04.2020

TryghedsGruppen, der ejer TRYG A/S, har i perioden 2016 - 2019 udbetalt 8% hvert år i bonus til sine medlemmer, som er alle kunder i Tryg A/S. Den udbetalte bonus er blevet beskattet som personlig indkomst.

I marts 2020 afgjorde Landsskatteretten imidlertid, at bonussen skal beskattes som aktieindkomst, dvs. med 27 pct.

Denne afgørelse har betydning for den fremadrettede beskatning af medlemmernes bonus (og herunder således også for de tandlæger, der har forsikringer i Tryg gruppeforsikringer), men også for genoptagelse af skatteansættelsen for de år, hvor der er betalt for meget i skat. 

Afgørelsen for domstolene

Skatteministeriet har valgt at indbringe landsskatterettens afgørelse for domstolene, og Skattestyrelsen er af den opfattelse, at styrelsen ikke er forpligtet til at følge Landsskatterettens afgørelse.

VIGTIGT - Du kan miste din ret til nedsat beskatning af udbetalt bonus for 2016

For bonus udbetalt i 2016 vil tandlæger med forsikringer i TRYG, efter 1. maj 2020 helt miste retten til genoptagelse af skatteansættelsen pga. forældelse og derved mulighed for en eventuel lavere beskatning. 

Har du fået bonus i 2016, kan du på tryghed.dk læse mere om, hvad det betyder for dig, samt finde en vejledning til, hvad du skal gøre hvis du ønsker at bevare retten til at få din bonusudbetaling fra 2016 beskattet som aktieindkomst. 

 Udbetalt bonus for årene 2017-19 forældes ikke pr. 1. maj 2020.

Bonus i 2020

Bonusudbetalingen i 2020 forventes at udgøre cirka 1 mia. kr., og TryghedsGruppen arbejder fortsat på, at den kan beskattes som aktieindkomst i overensstemmelse med Landsskatterettens afgørelse.

Du kan finde yderligere information om bonus her   

  


Klik her for at gå tilbage til forrige side