#
 
 

TandlægeTryghed vinder retssagen mod PTO

10.01.2023

TandlægeTryghed vinder retssagen mod PTO


Tirsdag den 10. januar 2023 faldt der dom i retssagen mellem TandlægeTryghed og PTO.

Sø- og Handelsretten gav TandlægeTryghed medhold i, at PTO i bl.a. Klinikejernes Magasin fra 2021 og på deres hjemmeside, gentagne gang har afgivet forkerte og miskrediterende udsagn om TandlægeTryghed.

Sø- og Handelsretten gav tillige TandlægeTryghed medhold i, at PTO har foretaget forkerte og ulovlige prissammenligninger mellem de forsikringer TandlægeTryghed formidler og PTO’s forsikringsprodukt Praksis+.  

Som konsekvens heraf, skal PTO nu berigtige de forkerte og miskrediterende udsagn, samt stoppe med den forkerte og ulovlige prissammenlignende reklame. Herudover er TandlægeTryghed blevet tilkendt en erstatning på 25.000., ligesom PTO skal dække sagens omkostninger med kr. 85.500.

Peter Boch, formand for TandlægeTryghed udtaler: ”Bestyrelsen i TandlægeTryghed glæder sig over dommens klare udfald. Vi er kede af, at det har været nødvendigt med en retssag, men der var ingen anden udvej, da PTO ikke frivilligt ville berigtige og stoppe med de forkerte og miskrediterende udsagn samt den forkerte og ulovlige prissammenlignende reklame. For TandlægeTryghed er troværdighed og ordentlighed afgørende, og vi ser frem til, at vi nu forhåbentligt kan få almindelig sund og lovlig konkurrence, til gavn for alle tandlæger.”


Klik her for at gå tilbage til forrige side