TandlægeTryghed lancerer ny støttefond for tandlæger

05.09.2022

Nu etablerer TandlægeTryghed Støttefonden, som skal tilbyde ekstra økonomisk støtte, hjælp og rådgivning til tandlæger i livets svære situationer. Fonden samler de hidtidige støtteordninger og tilbyder samtidig nye muligheder for gratis hjælp i den nye fond.

Støttefonden har en lang række tilbud til tandlægerne. Først og fremmest er det muligt at få direkte økonomisk støtte, hvis man er kommet i en uoverskuelig situation som følge af eksempelvis sygdom, misbrug eller lignende. Det er også muligt at få professionel hjælp indenfor en række andre områder. Det kan være gratis psykologhjælp, hvor behovet er opstået enten i privatlivet eller arbejdslivet. Men det kan også være rådgivning fra en socialrådgiver, en økonomisk rådgiver en misbrugsrådgiver eller en erhvervskonsulent.

Relevant og professionel rådgivning

”Vi ønsker, at TandlægeTryghed kan tilbyde tandlægerne hurtig og let adgang til relevant og målrettet rådgivning i alle livets svære situationer. Det giver tryghed for vores medlemmer, når de har allermest brug for det”, fortæller TandlægeTrygheds bestyrelsesformand Niels Bruun. Det er formandens håb, at medlemmerne vil tage godt imod fondens gratis tilbud og gøre brug af dem.

Investering i tandlægefaget

Støttefonden tilbyder også støtte til forebyggende tiltag eller projekter, som har til formål at begrænse eller forhindre sygdom hos tandlæger, hvis det er begrundet i arbejdsforholdene. Der kan også søges om tilskud til forskningsprojekter, der skal forbedre tandlægernes hverdag eller som undersøger eller informerer om forhold i relation til tandlægefaget. Målet er, at TandlægeTrygheds initiativer kan bidrage til at forhindre unødige arbejdsskader og fastholde flere tandlæger i faget indtil pensionering.

Donation fra Hjælpeforeningen

Hjælpeforeningen har gennem årtier hjulpet tandlæger med økonomiske donationer. I år fik TandlægeTryghed overdraget foreningens formue, da Hjælpeforeningen blev opløst. I fremtiden er der derfor endnu flere, der kan få glæde af TandlægeTrygheds muligheder.

Se mere her, hvis du vil vide mere om Støttefondens gratis tilbud.

 


Klik her for at gå tilbage til forrige side