#
 
 

Tab af erhvervsevne-forsikring - sidste frist for anmeldelse af skade til Danica Pension

12.12.2022

Tab af erhvervsevne-forsikring - sidste frist for anmeldelse

I forbindelse med at TandlægeTryghed skiftede leverandør af tandlægernes Tab af erhvervsevne-forsikring fra Danica Pension til Euro Accident den 1. januar 2022, gælder der en absolut frist for at anmelde skader indtrådt før 2022 til Danica Pension.

Denne frist er 31. december 2022.

Har du haft første sygedag, der medførte uarbejdsdygtighed før 1. januar 2022, skal du anmelde dette til Danica Pension via deres hjemmeside, således at anmeldelse foretages rettidigt inden fristens udløb.

NB! - du skal anmelde din sygdom, også selvom du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til udbetaling fra forsikringen.

Hvis du ikke sørger for at få anmeldt en skade, opstået før 1. januar 2022, rettidigt til Danica Pension under Tab af erhvervsevne-forsikringen, risikerer du at miste din mulighed for erstatning.

Er du blevet syg efter den 1. januar 2022, skal du ansøge om udbetaling fra Euro Accident


Klik her for at gå tilbage til forrige side