Sundhedsforsikringen - VitalityGuard skrifter navn til Fidimi

01.11.2021

VitalityGuard er et tilvalg og er en del af Sundhedsforsikringen, som TandlægeTryghed har via Dansk Sundhedssikring.

Vi vil hermed orientere jer om, at selskaberne PrimaCare A/S, CVR-nr. 36980397, og VitalityGuard A/S, CVR-nr. 37857017, er fusioneret med PrimaCare A/S som det fortsættende selskab. Fusionens gennemførelse vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen ultimo november 2021.

Som led i fusionen har PrimaCare A/S som det fortsættende selskab overtaget samtlige rettigheder og forpligtelser fra VitalityGuard A/S. Fusionen betyder i henhold til selskabslovens regler, at VitalityGuard A/S’ kontraktforhold med jer er overgået til PrimaCare A/S. PrimaCare A/S er således indtrådt i alle aftaler (med tilhørende rettigheder og forpligtelser) mellem VitalityGuard A/S og jer.

PrimaCare består af stærkt sundhedsfagligt personale, herunder psykologer og fysioterapeuter, og ved fusionen ser vi frem til at tilføre endnu flere kompetencer, og dermed sikre en endnu bedre ydelse.

VitalityGuard skifter navn til Fidimi - et navn, der gennem sammentrækningen af ordene Fit, Diet og Mind repræsenterer selskabets holistiske tilgang til sundhed.

Det hele vil ske automatisk og brugeren skal ikke foretage sig noget, for at beholde sin adgang til portalen.

Har du ikke Sundhedsforsikringen via os, kan du se mere om forsikringen her


Klik her for at gå tilbage til forrige side