Opsagt overenskomst - hvad så?

04.05.2018

Fortsat dagpenge - selvom overenskomsten ophører

Opsigelsen af overenskomsten og den nye ”særlov” får ikke umiddelbart nogen betydning for tandlægernes ret til dagpenge ved sygdom og barsel hos Tryghedsordningerne.

Hvis du som tandlæge var og stadig er medlem af Tandlægeforeningen og arbejdede under overenskomsten i 2017, vil du kunne få dagpenge ved både sygdom og barsel på sædvanlige vilkår.

Din indbetaling til dagpengeordningen er sket ud fra din omsætning i henhold til tandlægeoverenskomsten i 2017. Det er derfor også denne omsætning, der vil være udgangspunktet for beregningen af en evt. udbetaling i 2018.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan indbetalingerne til Tryghedsordningernes dagpengeordning vil foregå efter den 1. juni 2018.

Har du spørgsmål omkring Tryghedsordningernes dagpengeordning, kan du kontakte os på 39 46 00 80 eller web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere om Tryghedsordningernes dagpengeordning


Klik her for at gå tilbage til forrige side