#
 
 

Forurenet vand - dækker Klinikforsikringen?

02.09.2020

Forurenet vand

Vær opmærksom på, at TandlægeTrygheds klinikforsikring i Codan dækker det driftstab, der påføres klinikken som følge af, at den offentlige vandforsyning til klinikken bliver forurenet.

Dækningsperioden er maksimeret til 3 arbejdsdage. Erstatningen er begrænset til 2.000.000 kr. pr. skadebegivenhed og der er en karenstid på de første 24 timer.

Vil du anmelde en skade på din klinikforsikring? Se hvordan her

Har du spørgsmål, kan du kontakte TandlægeTryghed på 39 46 00 80 - tast 1.


Klik her for at gå tilbage til forrige side