Erhvervsudygtighedsforsikringen skifter leverandør

03.09.2021

Erhvervsudygtighedsforsikringen flytter til Euro Accident den 1. januar 2022.

Forsikringen blev udbudt i licitation i 2021. Euro Accident vandt udbuddet og overtager derfor administrationen af erhvervsudygtighedsforsikringen tegnet via TandlægeTryghed fra årsskiftet.

Forsikringen er blevet forbedret på en række områder

Der er sket en række forbedringer på den nye forsikring:

•                    præmien på grundmodulet falder med 8,6 %
•                    der bliver fra årsskiftet fuld udbetaling fra 50% erhvervsudygtighed
•                    lempeligere antagelseskrav
•                    ”Holdbare Tandlæger” – tidlig indsats for at imødegå sygemeldinger

Har du forsikringen i dag, behøver du ikke gøre noget

Din forsikring blive automatisk flyttet og fortsætter i Euro Accident.

Du vil modtage en ny police og opkrævning fra Euro Accident i løbet af december i 2021. Første opkrævning vil ske ved girokort, da en opkrævning via BetalingsService desværre ikke kan overflyttes. Du vil herefter atter kunne tilmelde til BetalingsService.

Modtager du udbetaling i Danica Pension

Tandlæger, der den 1. januar 2022 modtager udbetaling fra erhvervsudygtighedsforsikringen, fortsætter i Danica Pension på gældende vilkår. Ophører udbetalingen i Danica Pension i forbindelse med en raskmelding, vil forsikringen blive overført til Euro Accident.


Klik her for at gå tilbage til forrige side