Erhvervsudygtighedsforsikringen er flyttet til Euro Accident den 1. januar 2022

23.02.2022

Erhvervsudygtighedsforsikringen er flyttet til Euro Accident den 1. januar 2022

Forsikringen hedder nu Tab af erhvervsevne-forsikring og er blevet forbedret på en række områder.
En af de væsentlige forbedringer er et helt nyt koncept: Holdbare Tandlæger. 

Hjælp, allerede fra de første symptomer
Euro Accident har en helt anden tilgang til forebyggelse af en lang række lidelser, end andre pensionsselskaber. De har lavet et koncept "Holdbare Tandlæger", der tager udgangspunkt i, at tandlægerne skal kunne få hjælp allerede ved de allerførste symptomer, hvis der er risiko for langvarig sygdom. Det kan være lidelser som fx smerter i bevægeapparatet, stress, angst og depression.

"Holdbare Tandlæger" indeholder:

  • Proaktiv indsats ved de første tegn på sygdom, hvis det vurderes, at der er risiko for langvarig sygdom – enten fordi du selv har kontaktet Euro Accident eller fordi du har udfyldt deres trivselsskema.
     
  • Struktureret forløb med screening og relevant behandling.
     
  • Opfølgning i op til 6 måneder efter afsluttet behandling for at sikre, at virkningen af behandlingen holder.

Læs mere om "Holdbare Tandlæger" eller se vores lille informationsvideo.
 

Vigtigt! Absolut frist for anmeldelse til Danica

I forbindelse med leverandørskiftet til Euro Accident gælder der en absolut frist den 31. december 2022 for at anmelde skader indtrådt før 2022 til Danica.

Læs mere om reglerne for anmeldelse af en skade i forbindelse med overgangen til Euro Accident.

NB! - du skal anmelde din sygdom, også selvom du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til udbetaling fra forsikringen.

Er du blevet syg efter den 1. januar 2022, skal du ansøge om udbetaling fra Euro Accident.
 

Automatisk overflytning af forsikringerne
Alle tandlæger, der ved udgangen af 2021 havde en erhvervsudygtighedsforsikring i Danica, tegnet via TandlægeTryghed, er 1. januar 2022 blevet overflyttet til Euro Accident.

Tandlæger, der den 1. januar 2022 modtog udbetaling fra deres Erhvervsudygtighedsforsikring i Danica, fortsætter dog i Danica på gældende vilkår og vil ikke blive overflyttet på nuværende tidspunkt. 

Har du spørgsmål
Har du spørgsmål til Tab af erhvervsevne-forsikringen eller i øvrigt har brug for vejledning, er du altid meget velkommen til at kontakte os i TandlægeTryghed.
Ring til Forsikringsafdelingen på 39 46 00 80 -
tast 1, eller send en mail til web@tdlt.dk.


Klik her for at gå tilbage til forrige side