#
 
 

Dagpengeordningen: Præmiefritagelse i 3. kvartal i 2020

12.05.2020

Dagpengeordningen: Præmiefritagelse i 3. kvartal i 2020

Grundet den midlertidige nedlukning af ordinær aktivitet på landets tandklinikker pga. Covid-19, har TandlægeTrygheds bestyrelse besluttet, at der ikke vil blive opkrævet præmie til dagpengeordningen for 3. kvartal 2020.

Hjælp til opretholdelse af sikkerhedsnet
Det er bestyrelsens vurdering, at en præmiefritagelse i 3. kvartal, vil være en kærkommen og yderst relevant hjælp til tandklinikkerne under de aktuelle forhold. Selvom dette tiltag vil medføre en nedgang i TandlægeTrygheds formue på ca. 8,5 mio. kr., har bestyrelsen valgt at bruge en del af TandlægeTrygheds formue, direkte på dagpengeordningen og dermed til gavn for alle omfattede tandlæger. Det er ligeledes bestyrelsens håb, at TandlægeTrygheds hjælp kan forhindre, at klinikken vælger at opsige dagpengeordningen, som er en vigtig brik i tandlægernes daglige sikkerhedsnet.

Alle klinikker, som har betalt 2. kvartals præmie, er dækket af dagpengeordningen i hele perioden frem til oktober 2020.

Vi håber, at TandlægeTrygheds bidrag til at reducere klinikkens forsikringsudgifter i en periode, vil være med til at sikre, at  dagpengeordningen og alle øvrige relevante forsikringer kan opretholdes – også i en økonomisk trængt tid.

TandlægeTrygheds bestyrelse

Niels Bruun               Peter Boch    Charlotte Halby Hanson
Anne Rømer Lund    Mads Bojer    Anders Hasselbach Hansen

Læs mere om dagpengeordningen


Klik her for at gå tilbage til forrige side