Anbefaling: Flyt klinikforsikringen til Gjensidige til årsskiftet

22.05.2023

TandlægeTryghed gennemførte i foråret 2023 et udbud af klinikforsikringen for at sikre, at vi fortsat tilbyder markedets bedste og billigste forsikring. Gjensidige vandt udbuddet over Codan/Alm. Brand. I øjeblikket er Codan/Alm. Brand i dialog med særligt udvalgte og lukrative tandlægeklinikker, som de tilbyder en billigere forsikring, end den de tilbød i udbuddet, udelukkende for at fastholde dem som kunder. TandlægeTryghed opfatter det som en useriøs adfærd fra en mangeårig samarbejdspartner.

Arbejder for alle tandlæger

TandlægeTryghed finder Codan/Alm. Brands praksis i denne sag uetisk. Baseret på deres indgående viden om de nuværende kunder udvælger Codan/Alm. Brand specifikke tandlæger, som får et tilbud om at spare 200 kr. årligt, hvis de binder sig i tre år. TandlægeTryghed har bemærket en debat på Facebook, hvor nogle tandlæger undrer sig over den mulige besparelse.

Men Codan/Alm. Brands besparelse er langt fra et tilbud til alle tandlæger. Der er mange tandlæger, der ikke får samme mulighed, hvis de kontakter Codan/Alm. Brand. TandlægeTryghed forhandler og indgår altid kontrakter på vegne af alle tandlæger uden at prisdifferentiere mellem de enkelte tandlægeklinikker.

Codan/Alm. Brand sorterer i tandlægeklinikkerne 

Codan/Alm. Brand tilbyder forskellig dækning alt efter klinikkens størrelse, ligesom deres tilbud kun gives til visse klinikker efter en sortering i, om de enkelte klinikker har haft skader eller ej. Det er en forskelsbehandling, som TandlægeTryghed aldrig praktiserer. Vi varetager alle tandlægers interesser og sikrer samme gode og attraktive priser til alle – uden forskelsbehandling. 

Ikke samme produkt

Codan/Alm. Brands tilbud til de særligt udvalgte kunder er bedre end det generelle tilbud, Codan/Alm. Brand præsterede i udbudsprocessen. Nu falbyder de så et andet forsikringsprodukt, end det de tilbød, at TandlægeTryghed kunne give alle medlemmerne. Det er vurderingen fra TandlægeTrygheds bestyrelse, at den nye Løsøreforsikring hos Gjensidige er det bedste og billigste tilbud for alle tandlæger. Og et tilbud man kan regne med, hvis klinikken bliver ramt af en forsikringsbegivenhed, hvor der er brug for forsikringen. 

Der er allerede over 200 Tandlægeklinikker, der har valgt den nye, attraktive Løsøreforsikring i Gjensidige. 

TandlægeTryghed arbejder for alle tandlæger og varetager hele tandlægebranchens interesser på forsikringsområdet. Vi bidrager med en høj grad af ekspertise, service og tryghed. Gjensidiges Løsøreforsikring vil imødekomme stort set alle tandlægers behov for dækning af udstyr, inventar, mm. 

Sådan får du Løsøreforsikringen hos Gjensidige

Ønsker du at flytte din aktuelle Klinikforsikring til den nye Løsøreforsikring hos Gjensidige, kan du sende TandlægeTryghed en mail på web@tdlt.dk. Vi sørger for, at alt vil forløbe problemfrit, hvis du ønsker at skifte til Gjensidige.  Du er også velkommen til at ringe til os på tlf. 3946 0080 – tast 1.


Klik her for at gå tilbage til forrige side