Udbetalingssikring

Du har mulighed for at tilknytte udbetalingssikring til investeringsprofil A eller B i PFA Investerer, der som udgangspunkt vil sikre, at din udbetaling ikke når under et vist niveau, når du er gået på pension.
Med en udbetalingssikring vil din opsparing gradvist blive omlagt til varighedsfonde, som har en lav risiko og tilsvarende lav forrentning, som i perioder kan være negativ. Omlægningen begynder som udgangspunkt 10 år før det forventede pensionstidspunkt.