Investering

Traditionel pensionsopsparing eller
opsparing i markedsrente?

En traditionel pensionsopsparing med gennemsnitsrente giver dig sikkerhed for, at du får udbetalt et bestemt beløb, når du går på pension. Det giver tryghed – men omvendt får du ikke samme mulighed for at få en større forrentning af den pensionsopsparing, som hvis du sparer op på en pensionsordning med markedsrente. I markedsrenteproduktet svinger afkastet nemlig i takt med, at markedet går op og ned.

Kundekapital

Når du har pensionsordning via TandlægeTryghed i PFA, går et beløb svarende til 5% af dine indbetalinger til opsparing til individuel Kundekapital.

Læs mere om PFA Kundekapital

Traditionel Pensionsopsparing

Den Traditionelle pensionsopsparing er en pensionsordning med gennemsnitsrente. I en pensionsordning med gennemsnitsrente bliver din opsparing forrentet med en kontorente, og du har ikke selv indflydelse på, hvordan pengene bliver investeret. Kontorenten er en gennemsnitsrente, hvor gevinster og tab udjævnes over en årrække til en stabil rente.

I modsætning til markedsrenteprodukterne er du garanteret en minimumsudbetaling fra din pensionsordning. Det sætter en grænse for, hvor risikable investeringer pensionsselskabet kan foretage. Det betyder, at du altid ved, hvor meget du som minimum vil få udbetalt, når du går på pension.

Markedsrente pension

En PFA PLUS ordning er et markedsrenteprodukt, hvor du kan vælge en investeringsrisiko alt efter alder og ud fra hvor risikovillig du er.
Du kan vælge at lade PFA investere eller du kan selv få indflydelse på dine investeringer alt efter dit temperament.

PFA's investeringsguide kan give dig en anbefaling af, hvilken investeringsprofil du skal vælge.


Læs PFA's brochure om PFA Plus:

I tvivl om dit valg af investeringsform?

Om du skal vælge Traditionel opsparing eller PFA PLUS, afhænger helt af din risikoprofil. TandlægeTryghed hjælper dig gerne med at etablere den ordning, der passer præcist til dig.

Kontakt TandlægeTryghed

Er du i tvivl, om hvilken pensionsordning du skal vælge eller mangler du svar på dine spørgsmål?

Kontakt TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 eller send en mail med dit spørgsmål til web@tdlt.dk.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op