#
 
 

Begunstigelse

Hvad er begunstigelse?

En begunstigelse er en aftale om, hvem der skal have pengene udbetalt ved din død. Med en begunstigelse kan du selv vælge, hvem der skal have pengene eller en del af dem.

Det er vigtigt, at du overvejer hvem der skal have pengene udbetalt. Ellers kan det få store økonomiske konsekvenser for dine efterladte. Medmindre du aftaler noget andet, får dine nærmeste pårørende pengene fra pensionsordningen. Nærmeste pårørende betyder noget forskelligt alt efter, om policen/begunstigelsen er oprettet før eller efter 1. januar 2008.

Begunstigelsesregler pr. 1. januar 2008

Fra den 01.01.2008 er begunstigelsen ”nærmeste pårørende” 

1.  Ægtefælle/registreret partner

2.  Samlever

3.  Livsarvinger (børn, børnebørn m. v.)

4.  Arvinger i henhold til testamente

5.  Arvinger i henhold til arveloven

For at din samlever skal være omfattet, skal du være optaget i pensionsordningen efter den 01.01.2008 eller have ændret begunstigelsen herefter.
I skal desuden bo sammen på dødsfaldstidspunktet og vente, have eller have haft et barn sammen eller have levet sammen i et ægteskabslignende forhold  på den fælles bopæl de sidste 2 år før dødsfaldet.

Se mere om begunstigelse her

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op