Erhvervsudygtighedsforsikringen er flyttet til Euro Accident 1.1.2022

03.01.2022

Forsikringen hedder nu Tab af erhvervsevneforsikring.

Automatisk overflytning af forsikringerne

Alle tandlæger, som ved udgangen af 2021 havde en erhvervsudygtighedsforsikring i Danica Pension, tegnet via TandlægeTryghed, er pr. 1.1.2022 blevet overflyttet til Euro Accident og har modtaget et nyt forsikringsbevis og opkrævning i eBoks.

Betaling af forsikringen

Første opkrævning sker med girokort, da Betalingsserviceaftaler desværre ikke kan overføres mellem selskaberne. 

Vigtigt!  Forsikrede, der har tegnet mere end det obligatoriske grundmodul på 300.000 kr., vil modtage 2 girokort – et der dækker betaling for grundmodulet og et der dækker de frivillige tilvalgsmoduler.

Prisen på forsikringen

Da grundmodulet i forbindelse med overgangen til Euro Accident blev 8,6% billigere, er der i den nye ordning hos Euro Accident forskel i prisen på grundmodulet på 300.000 kr. og prisen på tilvalgsmodulerne, hvorfor der er 2 girokort. Det er vigtigt, at du betaler begge girokort for at opretholde både dækningen på grundmodulet og dækningen på tillægsmodulerne.

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 39 46 00 80 - tast 1.

 

Læs mere om forsikringen her 


Klik her for at gå tilbage til forrige side