#
 
 

Vilkår for køb af Tab af erhvervsevne-forsikring

Her kan du læse om de vilkår, der gælder, når du køber en Tab af erhvervsevne-forsikring hos Euro Accident via TandlægeTryghed.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af den del af din Tab af erhvervsevne-forsikring, der ikke er obligatorisk i henhold til Tandlægeforeningens vedtægter. Du har en fortrydelsesret på 30 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, hvor du har fået meddelelse om, at aftalen er indgået.

Du har efter forsikringsaftaleloven krav på en række oplysninger, blandt andet om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Oplysning om fortrydelsesret har du modtaget ved denne information. Oplysningen om forsikringsydelsen kan du finde i Pensionsoversigten, når ændringen er registreret. Øvrige vilkår for aftalen finder du også i Pensionsoversigten.

Hvis du i dækningsoversigten f.eks. får meddelelse om, at ændringen er registreret mandag den 30. november, har du frist til og med onsdag den 30. december.

Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag.

Sådan fortryder du

Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftlig – f.eks. pr. brev eller elektronisk post – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb.

Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal inden fristens udløb gives til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup

Mail: web@tdlt.dk

eller

Euro Accident
Ørestads Boulevard 69, 2. th.
2300  Kbh. S

Kontaktformular

Oplysning om rådgivning og aflønning

TandlægeTryghed har aftale med Euro Accident om salg af privatforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Euro Accident. TandlægeTrygheds ansatte modtager ikke provision, men er alle fastlønnet.

Betaling og Betalingsservice

Hvis du køber forsikringen ved møde eller samtale med os, sker tilmelding efter aftale med dig. Tilmelder du dig ikke Betalingsservice, vil du modtage et indbetalingskort.

Ikrafttrædelse

Forsikringen træder i kraft, når forsikringen er antaget - evt. på et senere aftalt tidspunkt. Euro Accident udsteder som udgangspunkt forsikringsaftalen på dansk.

Er du allerede dækket af andre forsikringer?

Når du køber en forsikring, skal du være opmærksom på, om du allerede er dækket af en tilsvarende forsikring eller ydelse.

Forudsætninger for prisen på forsikringer i Euro Accident

Ved forsikringsaftalens indgåelse skal du afgive helbredsoplysninger. Hvis helbredsoplysningerne medfører, at dækningen ikke kan oprettes på normale vilkår, kan du eventuelt blive tilbudt en anden forsikring. Den alternative forsikring kan være en forsikring med begrænset forsikringsdækning, herunder skærpede vilkår og eventuelt en tillægspris.

Urigtige oplysninger

Afgiver du urigtige oplysninger i forbindelse med køb af forsikringen, kan erstatningen blive sat ned eller i værste tilfælde falde helt bort. Det sker, hvis Euro Accident ikke ville have oprettet din forsikring på almindelige vilkår på baggrund af de korrekte oplysninger. Det gælder også, selvom det er en anden sygdom, du senere søger erstatning for. Det er derfor vigtigt, at oplysningerne er korrekte.

Klage

Du har mulighed for at oprette en formel klagesag, hvis du for eksempel mener, at du er blevet rådgivet forkert, har fået forkerte oplysninger mv. Din klage går til den klageansvarlige, der ser nærmere på sagen, og din klage starter et formelt sagsforløb. Brug formularen "Opret en formel klagesag" på Euro Accidents hjemmeside.

Ankenævnet for Forsikring

Er du ikke tilfreds med resultatet af din klage til Euro Accident, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V

Tlf.: 33 15 89 00 (åbningstid kl. 10-13)

www.ankeforsikring.dk

Klagen skal formuleres i et særligt skema, der ligger på Ankenævnets hjemmeside www.ankeforsikring.dk

Tilsyn

Euro Accident er underlagt tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op