#
 
 

Pris og betaling

Hvad koster forsikringen?

Ønsker du oplysninger om de gældende priser på Tab af erhvervsevne-forsikringen, skal du kontakte TandlægeTryghed på tlf. 39 46 00 80 eller på web@tdlt.dk. Du kan også bestille et tilbud her, hvor priserne er oplyst.

Præmien er fuldt fradragsberettiget i toppen af indkomsten og ved en evt. udbetaling beskattes den årlige ydelse som personlig indkomst.

Hvordan sker betaling?

Indbetaling sker via faktura eller betalingsservice til Euro Accident og opkræves kvartårligt.

Ved udløb af forsikringsdækningen pga. alder ophører præmiebetalingen 6 måneder før udløb.

2 Girokort og tilmelding til Betalingsservice

Da grundmodulet i forbindelse med overgangen til Euro Accident blev 8,6% billigere, er der i den nye ordning hos Euro Accident forskel i prisen på grundmodulet på 300.000 kr. og prisen på tilvalgsmodulerne.

Forsikrede, der har tegnet mere end det obligatoriske grundmodul på 300.000 kr.,vil derfor modtage 2 girokort i eBoks – et der dækker betaling for grundmodulet og et der dækker de frivillige tilvalgsmoduler.

Forsikrede med tillægsmoduler vil også modtage 2 forsikringsbeviser. Euro Accident har efterfølgende erfaret, at BetalingsService ikke accepterer tilmelding af begge de udsendte giroopkrævninger samtidig.

VIGTIGT - Begge opkrævninger bedes betalt og et af girokortene tilmeldt til Betalingsservice.
Euro Accident vil hurtigst muligt melde yderligere ud om, hvordan tilmelding af begge girokort kan ske til Betalingsservice.

Det er vigtigt, at du betaler begge girokort for at opretholde både dækningen på grundmodulet og dækningen på tillægsmodulerne.

Euro Accident arbejder på at finde en løsning, så der i fremtiden kun sendes et girokort til betaling hvert kvartal.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op