#
 
 

Opsig forsikringen

Opsigelsesfrist

Tab af erhvervsevne-forsikringen kan opsiges pr. den 1. i måneden efter opsigelsen er modtaget af TandlægeTryghed.

Skriftlig opsigelse med din underskrift sendes til:

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup

Opsigelse af det obligatoriske grundmodul

Det obligatoriske grundmodul på 300.000 kr., kan dog kun opsiges hvis den forsikrede opfylder en af nedenstående betingelser:

  • er fyldt 60 år
  • har offentlig ansættelse
  • arbejder mindre end 15 timer om ugen i privat praksis
  • har fået klausul eller forhøjet præmie på forsikringen

Det skal fremgå af opsigelsen, hvad årsagen til opsigelsen af det obligatoriske grundmodul er. Følgende årsager til opsigelse kan angives:

  • fyldt 60 år
  • i offentlig ansættelse
  • arbejder mindre end 15 timer om ugen i privat praksis
  • har en klausul eller forhøjet præmie på forsikringen
  • udmeldelse af Tandlægeforeningen  - med angivelse af dato herfor

Vi orienterer Euro Accident straks efter modtagelsen af opsigelsen.

Udmeldelse af Tandlægeforeningen

Ved udmeldelse af Tandlægeforeningen bortfalder tandlægens forsikringsdækning ved udgangen af den måned, hvor udmeldelsen træder i kraft. TandlægeTryghed underretter Euro Accident herom.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op