Dækning

Tab af erhvervsevne-forsikringens grundmodul på 300.000 kr. årligt, er obligatorisk for medlemmer af Tandlægeforeningen, der er under 60 år, arbejder mindst 15 timer om ugen i privat praksis i Danmark og ikke har helbredsmæssige klausuler. (Færøerne og Grønland sidestilles i denne sammenhæng ikke med Danmark).

Du kan tegne forsikringen indtil det fyldte 65. år og forsikringsdækningen udløber ved det 65. år. Hvis medlemmet er født før den 1. januar 1957, udløber forsikringsdækningen dog ved det 67. år.

Grundmodul og tilvalgsdækninger

Tab af erhvervsevne-forsikringen består af et obligatorisk grundmodul på 300.000 kr. årligt og op til 7 valgfrie tillægsmoduler på hver 100.000 kr. årligt. Den maksimale dækning på Tab af erhvervsevne-forsikringen er 1.000.000. kr. om året.

Hvordan dækker Tab af erhvervsevneforsikringen?

Tab af erhvervsevne-forsikringen dækker, hvis du bliver erhvervsudygtig som følge af sygdom eller ulykke. Et erhvervsevnetab på min. 50 % udløser fuld udbetaling. De første 5 år vurderes nedsættelsen af din erhvervsevne alene i forhold til tandlægefaget – også kaldet faginvaliditetsperioden. Ved udbetaling pga. faginvaliditet vurderes din erhvervsevne ud fra et helbredsmæssigt grundlag.

Er du fyldt 58 år på tidspunktet for din sygdoms indtræden, vil din erhvervsevne udelukkende blive vurderet i forhold til tandlægefaget (faginvaliditeten) indtil forsikringsdækningens ophør.

Tiden efter faginvaliditetsperioden

Efter faginvaliditetsperioden vurderes erhvervsevnen både helbredsmæssigt og økonomisk. Men nu vurderes det helbredsmæssige aspekt af erhvervsevnen ikke kun i forhold til tandlægeerhvervet, men i forhold til alle erhverv. Det økonomiske aspekt (indtjeningsevnen) vurderes i forhold til, hvad der er sædvanligt for raske heltidsbeskæftigede personer, som har en længerevarende videregående naturvidenskabelig uddannelse.

Karens

Der er 6 mdr. karens på forsikringen.

Modtager du eller din klinikejer udbetaling fra TandlægeTrygheds Dagpengeordning, vil du automatisk herefter modtage skadespapirer fra Euro Accident.

Holdbare Tandlæger

Konceptet bygger på et holistisk mindset, hvor Euro Accident gennem en tidlig og proaktiv indsats i forhold til begyndende gener og sygdom nedsætte risikoen for langvarige sygemeldinger og tab af erhvervsevne.

Se mere her

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op