Udbetaling

Hvordan opgøres erstatningen?

Af policen fremgår den månedlige forsikringssum, den enkelte forsikrede er omfattet af.

Den maksimale erstatningsperiode for én lidelse er 12 måneder fra uarbejdsdygtighedens indtræden fratrukket de første 3 uger.

Den maksimale erstatningsperiode i forsikringens løbetid er 36 måneder pr. forsikret, hvorefter forsikringen automatisk bortfalder.

Ved delvis uarbejdsdygtighed

Ved delvis uarbejdsdygtighed beregnes erstatningen forholdsvis i forholdet mellem antal virksomme arbejdstimer og fuld tid (37 timer).

Dækning fra 65-69 år

Erstatningen vil blive nedsat gradvist med 20% om året, efter du er fyldt 65 år, men prisen vil være den samme:

Fyldt 65 år: Erstatningen udgør 80 % af det opgjorte tab.
Fyldt 66 år: Erstatningen udgør 60 % af det opgjorte tab.
Fyldt 67 år: Erstatningen udgør 40 % af det opgjorte tab.
Fyldt 68 år: Erstatningen udgør 20 % af det opgjorte tab.
Fyldt 69 år: Dækningen er bortfaldet.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op