Pris 2022

Hvad koster forsikringen? 

Månedlig
forsikringssum
(kr.)
Månedlig afdækning
incl. sygedagpenge 
(kr.)
Årlig
forsikringssum
(kr.)
Årlig præmie
pr. CPR nr.
(kr.)
  5.70623.56668.4671.609
11.41229.272136.9473.218
17.11834.978205.4154.827
22.82340.683273.8826.436
28.53046.390342.3628.046
34.23652.096410.8299.655
45.64863.508547.77612.873
57.05974.919684.70816.091
68.46786.327821.60719.308
79.87897.738958.54122.526
91.290109.1501.095.47625.744
102.701120.5611.232.41028.962
114.112131.9721.369.34532.180


Sygedagpenge i 2022: 17.860 kr. pr. måned
Sygedagpenge i 2022 højeste sats: 4.465 kr. pr. uge

Prisen på forsikringen er fradragsberettiget i driftsregnskabet og en eventuel erstatning udbetales direkte til klinikken. Præmien fastsættes en gang årligt og opkræves helårligt.