Opsig forsikring

Opsigelse af Sygeforsikring Erhverv kan ske med 1 måneds varsel til hovedforfald.

Opsigelsen skal ske skriftligt til:

web@tdlt.dk

Husk at angive cvr-nummer og policenummer i opsigelsen.