Dækning

Hvordan dækker forsikringen?

  • Du kan få dækket dine medarbejderes lønudgifter fratrukket de offentlige sygedagpenge, hvis de bliver syge eller kommer til skade. Som indehaver kan du samtidig få dækket op til 100.000 kr. om måneden af din egen indkomst, hvis du selv bliver syg eller kommer til skade.
  • Forsikringen dækker sygdom og ulykke, som er opstået i den periode, du eller medarbejderen har været forsikret.
  • Du får særlige fordelagtige vilkår ved slid- og leddegigt via TandlægeTryghed.
  • Forsikringen dækker både ved hel og delvis uarbejdsdygtighed.
  • Forsikringen dækker efter 3 ugers uarbejdsdygtighed og helt op til 12 måneder.

Forudbestående lidelser dækkes ikke af forsikringen:

Forsikringen dækker ikke lidelser, hvor de første symptomer har vist sig før forsikringsperioden. Forsikringen dækker dog lidelser, der er kendte på etableringstidspunktet, såfremt lidelsen har været behandlings-, symptom- og kontrolfri i 36 måneder fra skadetidspunktet.

Karensperiode

I de første 6 måneder er der en karensperiode uden dækning i tilfælde af sygdom.
Når en person omfattes af forsikringen, er der ikke dækning ved sygdomstilfælde de første 6 måneder efter forsikrede er omfattet af forsikringen – uanset om uarbejdsdygtigheden fortsætter ud over de 6 måneder.

Dækningssummer 2022

Det er muligt at vælge følgende dækningssummer:

Sum pr. måned DKK Sum pr. år DKK
5.70668.467
11.412136.947
17.118205.415
22.823273.882
28.530342.362
34.236410.829
45.648547.776
57.059684.708
68.467821.607
79.878958.541
91.2901.095.476
102.7011.232.410
114.1121.369.345

 

Dækning fra 65-69 år

Erstatning udgør af forsikringssummen:
Alder/år% der erstattes
              64 år                         100 %
              65 år                           80 %
              66 år                           60 %
              67 år                           40 %
              68 år                           20 %
              69 år               Bortfald af forsikring

 

Maksimal forsikringssum

Maksimal årlig dækning udgør i 2022: 1.369.345 kr.

 

 

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op