Bestil Sygeforsikring Erhverv

Bestil Sygeforsikring Erhverv

Her kan du bestille Sygeforsikring Erhverv.

Vi sender din bestilling videre til Købstædernes Forsikring, hvorefter du vil modtage police og opkrævning fra Købstædernes Forsikring.

Har du spørgsmål vedr. bestilling af forsikringen, er du altid velkommen til at kontakte TandlægeTryghed på 39 46 00 80 eller web@tdlt.dk

Du modtager en bekræftelse pr. mail fra os, når vi har modtaget din bestilling.


Bestil Sygesikring Erhverv

Bestil Sygesikring Erhverv

Som forsikringstager er jeg bekendt med, at der for forsikringen gælder følgende bestemmelser:

  • Forud bestående lidelser: Forsikringen dækker ikke lidelser, hvor de første symptomer viser sig i forsikringsperioden. Forsikringen dækker dog lidelser, der er kendte på etableringstidspunktet, såfremt lidelsen har været behandlings-, symptom- og kontrolfri i 36 måneder fra skadetidspunktet.

  • Sygdomstilfælde: Når en person omfattes af forsikringen, er der ikke dækning ved sygdomstilfælde de første 6 måneder efter forsikrede er omfattet af forsikringen – uanset om uarbejdsdygtigheden fortsætter ud over de 6 måneder.

  • Uarbejdsdygtighedsperioden: Ved en skade dækker forsikringen ikke de første 3 uger af uarbejdsdygtighedsperioden – uanset om uarbejdsdygtigheden fortsætter ud over de 3 uger.


Begæring, Accept og samtykke:

Som forsikringstager erklærer jeg ydermere, at ovenstående skal betragtes som en begæring om at tegne forsikring for de nævnte personer i virksomheden. Betaling af den opkrævede præmie er efterfølgende at betragte som en accept af forsikringen.

Derudover accepterer jeg også ved betalingen, at denne forsikring er etableret under samarbejdet med Tandlægernes Tryghedsordninger, og for at Tandlægernes Tryghedsordninger kan servicere mig bedst muligt, giver jeg samtykke til at administrative oplysninger kan udveksles mellem Købstædernes Forsikring og Tandlægernes Tryghedsordninger. Dette samtykke gælder ikke helbredsmæssige oplysninger ved indtegning, ved eventuel skade eller noget andet tidspunkt.

Jeg er bekendt med, at jeg altid kan trække samtykket tilbage, men at dette i så fald kan have betydning for fortsættelse af forsikringen.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.

TandlægeTryghed har aftale med Købstædernes Forsikring om salg af Sygeforsikring - Erhverv til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Købstædernes Forsikring.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op