Anmeld skade

Anmeld din skade

Ved en skade skal du ringe til Købstædernes Forsikring på tlf. 33 14 37 48.

Hvis der sker en skade – ulykke eller sygdom – der potentielt kan strække sig ud over 3 uger, er det vigtigt at skaden anmeldes hurtigst muligt til Købstædernes Forsikring. Derved har de mulighed for at yde rådgivning og vejledning til forsikrede og forsikringstager tidligt i forløbet, så man sammen sikrer den rigtige indsats.

Den forsikrede vil modtage og skal udfylde en skriftlig skadeanmeldelse, der sendes til Købstædernes Forsikring. Det er vigtigt, at skadeanmeldelsen udfyldes så omhyggeligt som muligt og forklarer, hvad der er sket.

Enhver skade skal anmeldes senest 1 år efter uarbejdsdygtighedens indtræden, for at der er dækning på policen. Ethvert krav, der fremsættes senere end 1 år efter uarbejdsdygtighedens indtræden, er
ikke dækket af forsikringen.

Dokumentation:

Sammen med skadeanmeldelsen skal virksomheden/forsikrede indsende følgende til Købstædernes Forsikring:

  • Underskrevet samtykkeerklæring.
  • Lægeerklæring udfyldt af egen læge.
  • Dokumentation for, at retten til sygedagpenge er opfyldt.
 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op