Udbetaling

Hvordan opgøres erstatningen?

Erstatningen opgøres som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning og den konstaterede omsætning. Udgangspunktet for erstatningsberegningen er altid virksomhedens og ikke den syges omsætning. Hvis flere personer er registreret under samme CVR-nummer, er det nødvendigt, at de personer , der skal forsikres, er omfattet af den samme police.

Begrænsning af tab
Erstatningen for de omkostninger, der eventuelt bliver afholdt for at begrænse driftstabet, bliver lagt oven i erstatningen for tabt omsætning.

Sparede omkostninger
Sparede omkostninger (typisk teknik og materialer) og ydelser fra anden side f.eks. offentlige dagpenge og ydelser fra TandlægeTrygheds Dagpengeordning, hvis forsikrede er tilmeldt denne ordning, bliver trukket fra i erstatningen.

Udbetaling
Udbetaling fra ordningen foretages på grundlag af en konkret erstatningsopgørelse udarbejdet af forsikringstagers revisor. Der er mulighed for at få  en eller flere aconto udbetalinger, afhængig af sygeperiodens længde, baseret på en foreløbig erstatningsopgørelse.

Eksempler på opgørelse af driftstab:

Grønland og Færøerne

For tandlæger der praktiserer i Grønland eller på Færøerne gælder følgende:
I det omfang, der i forbindelse med en skade ikke udbetales offentlige sygedagpenge af mindst samme beløb, som ville være udbetalt for praktiserende tandlæger i Danmark, vil der i erstatningsopgørelsen blive foretaget fradrag i erstatningen, svarende til det beløb der kunne være modtaget, hvis tandlægen havde praktiseret i Danmark.

Erstatningsopgørelser skal fremsendes på dansk, og evt. spørgsmål til regnskaber og dokumenter, der ikke er på dansk, skal besvares/oversættes uden udgift for Codan.

Dækning for tandlæger/tandplejere fra 65-69 år

Erstatningen vil blive nedsat gradvist med 20% om året, efter du er fyldt 65 år,
men prisen vil være den samme.

Fyldt 65 år: Erstatningen udgør 80 % af det opgjorte tab.
Fyldt 66 år: Erstatningen udgør 60 % af det opgjorte tab.
Fyldt 67 år: Erstatningen udgør 40 % af det opgjorte tab.
Fyldt 68 år: Erstatningen udgør 20 % af det opgjorte tab.
Fyldt 69 år: Dækningen er bortfaldet.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op