Bestil tilbud på Sygedriftstabsforsikring

Hvis du ønsker at tegne en Sygedriftstabsforsikring, kan du bestille et tilbud ved at udfylde tilbudsformularen nedenfor.

Etablering af Sygedriftstabsforsikringen kræver en udfyldt og underskrevet begæring, en helbredserklæring, der skal udfyldes af den forsikrede og en helbredsattest, der skal udfyldes af forsikredes læge. Papirerne vil blive sendt til dig sammen med vores tilbud på forsikringen.

Tilbudsformular

tilbudsygedriftstabsforsikring

Bestil tilbud

Basis samtykke

Jeg giver hermed samtykke til, at alle oplysninger, herunder personlige oplysninger, kan udveksles mellem Codan Forsikring og TandlægeTryghed. Jeg er bekendt med, at jeg altid kan trække samtykket tilbage, men at dette i så fald kan have betydning for fortsættelse af forsikringen.

Jeg giver mit samtykke til ovenstående ved at bekræfte nedenfor.

Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os på telefon 39 46 00 80 -
hvis du har spørgsmål til Sygedriftstabsforsikringen eller andre forsikringer.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.

TandlægeTryghed har aftale med Codan om salg af Sygedriftstabsforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen.
For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Codan.