Tegne ny eller ændre forsikringen

Sådan tegner du forsikringen

Når du skal tegne en Sygedriftstabsforsikringen kræver det en udfyldt og underskrevet begæring. Derudover skal hver forsikret på policen udfylde en helbredserklæring og have udfyldt en helbredsattest af egen læge.
Aldersbegrænsningen for tegning af Sygedriftstabsforsikringen er 60 år.

Blanketter til tegning af Sygedriftstabsforsikringen:

Bestil tilbud

Du kan også bestille et tilbud på Sygedriftstabsforsikringen.

Når du bestiller et tilbud på Sygedriftstabsforsikringen, vil du modtage begæring, helbredserklæring og helbredsattest sammen med vores tilbud på forsikringen.

Sådan ændrer du på forsikringen

Har du ændringer til din Sygedriftstabsforsikring, skal du udfylde en begæring, som du også kan få tilsendt ved at kontakte TandlægeTryghed på 39 46 00 80 eller web@tandlægetryghed.dk.

Du kan anvende begæringen når du skal:

  • Tilføje nye medarbejdere på policen
  • Ændre i dækningsomfang ( 50 % eller 100 % )
  • Ændre cvr-nr. eller andre oplysninger om ejerforhold

Ved tilføjelse af nye medarbejdere, skal disse udfylde hhv. en helbredserklæring og en helbredsattest. Husk at oplyse navn og cpr-nr. på medarbejderen på begæringen. Skal den nye medarbejder erstatte en af de forsikrede på policen, skal vi også have besked om det.
Er der ændringer til omsætningen oplyses dette også på begæringen.

Sådan udfylder du begæringen

Ved nytegning af en sygedriftstabsforsikring påføres fulde navn og cpr-nr. på de personer, som ønskes omfattet af sygedriftstabsforsikringen.
I feltet ”Beregningsgrundlag” angives den samlede omsætning for de medforsikrede personer, med fradrag for teknik- og materialeudgifter.

Hvis du ønsker at forsikre evt. tandplejere, skal der udfyldes en særskilt begæring for disse, da de skal forsikres på deres egen police.  

Begæring og evt. helbredserklæring og helbredsattest fra lægen, kan sendes til:

Supportcodansyg@codan.dk

Eller som almindelig post til:

Codan forsikring
Support Sundhed
Gammel Kongevej 60
1790 København V

Ændring af betjener på Sygedriftstabsforsikringen

Hvis du ikke har tegnet din Sygedriftstabsforsikring gennem TandlægeTryghed, kan vi desværre ikke betjene dig ved spørgsmål omkring forsikringen. Ønsker du fremtidig betjening af din Sygedriftstabsforsikring hos TandlægeTryghed, skal du udfylde blanketten her og sende den til Codan:

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op