Pris

Hvad koster forsikringen?

Prisen på forsikringen er afhængig af om policen omfatter 1 eller flere forsikrede tandlæger (rabat ved flere forsikrede tandlæger) og om du ønsker 100% dækning eller 50% dækning. Samtidig afhænger prisen af, om du er medlem af TandlægeTrygheds dagpengeordning. Der er højere præmie for tandlæger, der ikke er tilmeldt TandlægeTryghed dagpengeordning, da Codan erstatningsudgift stiger betydeligt for tandlæger, der ikke har ret til disse dagpenge.   

Pris ud fra omsætning  
tilmeldt DP
1 forsikret   2 eller flere forsikrede  
tandlæger
100% dækning   0,852%           0,682%
  50% dækning   0,426%           0,341%
Pris ud fra omsætning 
ikke tilmeldt DP
1 forsikret2 eller flere forsikrede
tandlæger
100% dækning   1,406%1,125%
  50% dækning   0,703%0,563%


Tandplejere betaler samme præmie som tandlæger, der ikke er tilmeldt TandlægeTrygheds dagpengeordning.

Præmien justeres efter konstateret omsætning én gang årligt.

Udgiften til forsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning.

Hvordan beregnes virksomhedens omsætning?

Virksomhedens omsætning svarer til virksomhedens samlede omsætning for alle medforsikrede på policen, med fradrag af teknik- og materiale udgift. 

 

 

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op