Forsikringens dækning

Kan jeg kun dække mig selv og mine ansatte tandlæger?

- På sygedriftstabsforsikringen er det også muligt at forsikre tandplejere, de skal blot forsikres på deres egen police.

Tegnes forsikringen for den enkelte forsikrede?

- Udgangspunktet for erstatningsberegningen er altid virksomhedens og ikke den syges omsætning. Alle forsikrede skal registreres under samme CVR-nr.

Hvor stor en del af omsætningen kan jeg få dækket?

- Det er muligt at dække enten 50 % eller 100 % af virksomhedens omsætning.

Hvad forstås ved virksomhedens omsætning?

- Omsætningen er virksomhedens omsætning fratrukket teknik- og  materiale. 

Hvad er den maksimale forsikringssum?

- Forsikringen kan maksimalt tegnes med en forsikringssum for den enkelte forsikrede på 5.000.000 kr.

Hvad sker der hvis omsætningen er større end den maksimale forsikringssum på 5.000.000 kr.?

-  Viser det sig i en skadessituation, at en forsikret har en forventet omsætning, der over en 12 måneders periode forventes at overstige 5.000.000 kr., fastsættes erstatningen forholdsmæssigt mellem den forventede omsætning i denne periode og 5.000.000 kr.


Klik her for at gå tilbage til forrige side
 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op