Skatteregler

Skatteforhold - klinikordning

Klinikordningen har af skattemæssige årsager to sæt vilkår:             

Arbejdsrelaterede vilkår

Fritidsrelaterede vilkår

Ved tegning af sundhedsforsikringen modtager klinikken derfor 2 sæt vilkår og aftaler.

Præmien er derfor også opdelt i en arbejdsrelateret- og en fritidsrelateret præmie.

I 2020 er fordelingen af præmien:

Arbejdsrelateret:  1.742,09 kr.
Fritidsrelateret:       831,92 kr.

I 2021 er fordelingen af præmien:

Arbejdsrelateret:  1.842,05 kr.
Fritidsrelateret:       882,04 kr.

Præmien er inkl. statsafgift på 1,1 %.
Præmierne er udspecificeret på den faktura klinikken modtager fra Dansk Sundhedssikring.

Fradragsregler for Klinikordningen

Den frivillige klinikordning er fradragsberettiget for klinikken og medarbejderne beskattes som beskrevet her nedenfor. Vær opmærksom på, at der kan gælde særlige fradragsregler for udgifter til klinikejerens og medarbejdende ægtefælles sundhedsforsikring.

Arbejdsrelateret præmie:
Arbejdsgivers betaling af denne præmie er skattefri for medarbejderen jf. Statsskattelovens mangeårige praksis herfor. Præmien for den arbejdsrelaterede forsikring er ikke skattepligtig for medarbejderen.

Fritidsrelateret præmie:
Arbejdsgivers betaling af denne præmie er skattepligtig for medarbejderen jf. ændringerne i Ligningslovens §30 – indberetningen påhviler arbejdsgiver. Arbejdsgiver skal indberette den skattepligtige præmie på den fritidsrelaterede forsikring til Skat.

Vi henviser til, at man konsulterer egen revisor/rådgiver ved spørgsmål omkring fradragsregler og beskatningsregler i relation til sundhedsforsikringen.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op