Opsig forsikringen

Opsigelsesvarsel

Forsikringer, som er tegnet for et år ad gangen, bliver automatisk fornyet fra hovedforfaldsdatoen.

Forsikringen kan opsiges når som helst med 1 måneders varsel til udløbet af en måned og skal ske skriftligt til Dansk Sundhedssikring:

Opsigelsen skal ske skriftligt pr. post eller mail til:

Dansk Sundhedssikring
Hørkær 12 B
2730 Herlev

sundhedsforsikring@ds-sundhed.dk

eller

TandlægeTryghed
Svanemøllevej 85
2900 Hellerup

web@tdlt.dk

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op