Ulykkesforsikring

Hvem er dækket af Personforsikringen?

Som medlem af tandlægeforeningen kan du og din ægtefælle/samlever tegne en Personforsikring - forudsat at I bor på samme folkeregisteradresse. Personforsikringen dækker kun den person der har tegnet forsikringen.

Heltids- eller Fritidspersonforsikring?

Personforsikringen kan tegnes som en heltids- eller en fritidsdækning.  Heltidspersonsforsikringen dækker hele døgnet, hvorimod fritidspersonsforsikringen kun dækker dig i fritiden. I arbejdstiden er du omfattet af en lovpligtig arbejdsskadefor­sikring.

Er mine børn omfattet af min Personforsikring?

Dine børn er ikke automatisk omfattet af din Personforsikring. Du skal derfor tegne en Børneforsikring, som dækker dine hjemmeboende børn under 18 år.

Hvad er en ulykke?

I forsikringsmæssig sammenhæng dækker Tryg efter markedets nyeste definition på en ulykke:

 • "Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade".
 • Ulykken skal ske "pludseligt". Der skal være meget kort tid mellem det, der sker, og skaden, der opstår. Er en længerevarende belastning årsag til en skade, betragtes det ikke som en ulykke.
 • Der skal være en sammenhæng mellem hændelsen og skaden. Det vil sige, at hændelsen i sig selv skal være egnet til at forårsage skaden.
 • Er der tale om dødsfald, skal ulykken være den direkte årsag.


Med andre ord: Der er tale om en ulykke, hvis du fx får en tagsten i hovedet, bliver kørt ned af en cyklist eller snubler og forvrider knæet.

Er jeg dækket ved al slags sport?

Hvis du dyrker farlig sport, skal du vælge en tilvalgsdækning for at være dækket.
I forbindelse med Personforsikring betragter Tryg følgende som farlig sport:

 • motorløb, knallertløb, racerbådsløb af enhver art
 • boksning
 • selvforsvar og kampsportsgrene
 • bjergbestigning
 • rapelling på bjergvæg
 • faldskærmsudspring
 • drageflyvning
 • kunstflyvning
 • paragliding
 • ultralightflyvning
 • rafting

- og udøvelse af sportsgrene, som kan sidestilles med ovenstående.


Klik her for at gå tilbage til forrige side
 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op