Husforsikring

Hvordan tegner jeg en Husforsikring gennem TandlægeTryghed?

Du kan bestille et tilbud på Husforsikringen her på vores hjemmeside, eller kontakte TandlægeTryghed for at få tilsendt et tilbud, på 39 46 00 80.

Hvordan kan og skal jeg forsikre mit hus?

Når du tegner en husforsikring, sikrer du dig mod de uforudsete udgifter, du som husejer kommer ud for, når der sker skader. For eksempel hvis huset brænder, bliver skadet af storm eller vand, eller hvis tyve eller hærværksmænd ødelægger dele af dit hus. Forsikringen kan udvides med forskellige tilvalgsforsikringer.

Husforsikringer, du skal have
Brandforsikring (hvis der er lån i huset). Dækker ved brand, direkte lynnedslag, eksplosion og kortslutning i husets faste installationer

Husforsikringer, du kan have
Hus- og grundejerforsikring inkl. husejeransvarsforsikring og retshjælpforsikring

  • Svampe- og insektforsikring
  • Glas- og sanitetsforsikring
  • Rør- og kabelforsikring (skader på skjulte gas-, vand-, varme- og afløbsinstallationer samt skjulte el-kabler til rumopvarmning)
  • Stikledningforsikring (mellem hus og hovedledning)
  • Udvidet Forsikring

Hvornår skal jeg huske at kontakte TandlægeTryghed?

Du skal huske at kontakte os hvis:

  • du foretager ny-, om- eller tilbygning, fx udhus, carport, ekstra værelser, garage eller lignende
  • du ændrer ved tagbeklædningen, fx fra strå til tegl eller andet
  • du ændrer ved brugen af huset, fx bruger det til erhverv / udvider antal m2 anvendt til erhverv
  • du laver svømmebassin

Hvad skal jeg gøre hvis jeg får en skade på mit hus?

Hvis du skal anmelde en skade på din Husforsikring, skal du kontakte Tryg Forsikring på tlf.: 44 20 20 80 eller på en mail til: bygning@tryg.dk.

I tilfælde af at du har en akut skade - kan du ringe på tlf.: 70 11 20 20 - telefonen er også åben udenfor Trygs normale åbningstid.

Du kan også anmelde din skade online på www.tryg.dk


Klik her for at gå tilbage til forrige side
 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op