Privatforsikringer

TandlægeTryghed tilbyder alle medlemmer af Tandlægeforeningen at tegne privatforsikringer hos Tryg Gruppeforsikring. Privatforsikringerne er af høj kvalitet - med gode dækninger og fordelagtige priser.

Hvilke privatforsikringer kan jeg tegne?

Du kan tegne følgende privatforsikringer gennem TandlægeTryghed:

Når du vælger at tegne dine privatforsikringer gennem TandlægeTryghed, får du samtidig uvildig rådgivning og vejledning omkring dine forsikringer.

Du kan bestille tilbud på dine privatforsikringer eller kontakte os via denne hjemmeside, hvis du vil høre mere om vores forsikringer. Du er også velkommen til at ringe til os på 39 46 00 80 eller sende en mail til web@tdlt.dk.

Har du eller din husstand 4 eller flere privatforsikringer
- får du yderligere 10% i rabat


Vi har indgået ny rabataftale med Tryg. Rabataftalen betyder, at alle tandlæger, der i husstanden har 4 eller flere privatforsikringer i Tryg gennem TandlægeTryghed, vil kunne opnå yderligere 10% rabat.

Forsikringer der giver ret til yderligere rabat er Indbo- Ulykkes-, Rejse- Hus- Fritidshus- og Bilforsikringerne.

For at opnå rabatten, skal den ene af de 4 forsikringer være en Indboforsikring.

Se dine forsikringer her

Som kunde i Tryg Gruppeforsikring har du dit eget, personlige selvbetjeningsområde. Det hedder Min side.

Du logger ind med NemID. 

Min side har du adgang til en række af dine personlige forsikringsdokumenter.

Du kan lave ændringer og oprette nye forsikringer.

 

Undgå skader

Du kan selv gøre en del for at begrænse risikoen for fx. at få en skade på dit hus, dit indbo, din bil, dig selv, dine børn eller andre mennesker.

Hvis du vil vide mere om, hvad du helt konkret kan gøre for at undgå skaderne, kan du læse mere på Trygs hjemmeside.

Anmeld en skade

Hvis du skal anmelde en skade på en af dine privatforsikringer, skal du kontakte Tryg Forsikring på tlf.: 70 11 20 20. Læs mere om hvor og hvordan du kan anmelde din skade til Tryg.

Vi varetager dine interesser

I TandlægeTrygheds bestyrelse er der nedsat et forsikringsudvalg, som er med til at sikre, at tandlægernes interesser altid varetages bedst muligt.

Forsikringsguiden

Du kan til enhver tid sammenligne forsikringsvilkår og priser på forbrugerforsikringer på forsikringsguiden - som er udarbejdet af Forsikring & Pension i samarbejde med Forbrugerrådet.

Vi gør opmærksom på, at Trygs forsikringspriser i Forsikringsguiden, ikke er identiske med de priser, du som tandlæge kan få gennem Tryg Gruppeforsikring.

Om TandlægeTryghed

TandlægeTryghed er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.

TandlægeTryghed har aftale med Tryg om salg af Privatforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager TandlægeTryghed administrationsbidrag fra Tryg.

Garantifond

Tryg Forsikring A/S (Danmark) er tilsluttet Garantifonden for skadesforsikringsselskaber. Alle de private Tryg-forsikringer, som du tegner gennem TandlægeTryghed, er omfattet af Garantifonden. Dette gælder også forsikringer, der er tegnet kollektivt, når disse svarer til private forsikringer.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op