Ny klinikejer

Tillykke med din nye praksis                     

Som ny klinikejer er det vigtigt, at du hurtigt får etableret de nødvendige forsikringer og overvejet, om du er relevant dækket ind i forskellige situationer. 

TandlægeTryghed kan hjælpe dig med information og rådgivning om dagpengeordningen og alle de væsentligste forsikringer. Vores rådgivning er gratis for medlemmer af Tandlægeforeningen. 

Her kan du læse om følgende vigtige områder for dig som ny klinikejer:

Åbner internt link i det nuværende vindueDagpengeordningen
Åbner internt link i det nuværende vindueKlinikforsikring
Åbner internt link i det nuværende vindueTab af erhvervsevne-forsikring
Åbner internt link i det nuværende vindueSygedriftstabsforsikring
Åbner internt link i det nuværende vindueSygeforsikring erhverv
Åbner internt link i det nuværende vindueSundhedsforsikring
Åbner internt link i det nuværende vindueCyberforsikring
Åbner internt link i det nuværende vindueFormueforhold generelt
Åbner internt link i det nuværende vinduePension

Dagpengeordningen

Som klinikejer og medlem af Tandlægeforeningen har du mulighed for at tilmelde dig TandlægeTrygheds dagpengeordning, som giver dig tryghed ved egen eller en ansat tandlæges sygdom og barsel. 

Som ny klinikejer skal du tilmelde dig TandlægeTrygheds dagpengeordning senest 6 måneder efter du er blevet klinikejer, hvis du ønsker at være omfattet af denne dækning uden en karensperiode for sen tilmelding. 

Der kan udbetales dagpengeydelse (mellem 24 og 38% af omsætningen) ved sygdom fra den 16. sygehverdag og maksimalt 1 år. 

Ved barsel kan der udbetales 12 % af den barslende tandlæges omsætning i 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen. Dog modregnes den udbetaling som klinikken modtager fra barsel.dk 

Præmien til dagpengeordningen udgør 0,55% af årets tandlægeomsætning.

Du kan læse mere om TandlægeTrygheds dagpengeordning her

Klinikforsikringen

Klinikforsikringen er en løsøreforsikring. Den sikrer, at du får erstatning, hvis klinikkens udstyr og inventar m.v. ødelægges ved brand- eller vandskade. Forsikringen dækker også ved tyveri og indbrud. Mister du omsætning som følge af en dækningsberettiget skade, er du sikret mod driftstab. 

Der er tale om en såkaldt all-risk dækning. Det betyder, at dækningsområdet er udvidet betydeligt i forhold til lignende forsikringer. Uforudsete og pludselige skader er også omfattet. ALT udstyr og inventar er forsikret til nypris. 

Forsikringen er sumløs. Det betyder, at en skade ikke begrænses af et forudbestemt beløb. Forsikringen har ikke et indbygget loft over skadeudbetalingerne. Det sikrer, at du ikke pludselig står i en skadesituation og finder ud af, at din klinik er underforsikret. 

Ordningen har stor tilslutning, hvilket giver dig en yderst konkurrencedygtig præmie.

Læs mere her

Uarbejdsdygtig

Det er vigtigt, at du sikrer dig økonomisk, hvis du skulle blive uarbejdsdygtig på grund af sygdom eller ulykke. 

Ud over tilmelding til dagpengeordningen, som sikrer dig en indtægt i op til et år ved uarbejdsdygtighed grundet sygdom, vil det være relevant at sikre opretholdelsen af den daglige drift i en periode, fx ved ansættelse af en vikar. 

Tab af erhvervsevne-forsikring

Som medlem af Tandlægeforeningen har du en Tab af erhvervsevne-forsikring, som udbetaler et aftalt beløb i tilfælde af at du ikke kan arbejde som tandlæge i en kortere eller længere periode. Du bør derfor overveje, om den dækning du har fortsat er tilstrækkelig, når du også er klinikejer. Du kan læse mere om Tab af erhvervsevne-forsikringen her. 

Den dækning, som du kan få fra det offentlige, er langtfra tilstrækkelig til at dække det reelle økonomiske tab. Du kan enten tegne Sygedriftstabsforsikring eller Sygeforsikring – Erhverv, til dækning af disse risici.

Sygedriftstabsforsikring

Forsikringen giver ret til erstatning ved erhvervsudygtighed ud over 3 på hinanden følgende uger. Tabet som følge af de 3 første ugers uarbejds-dygtighed er således ikke omfattet af forsikringen. 

Prisen på forsikringen er afhængig af din omsætning, om policen omfatter 1 eller flere forsikrede tandlæger, og om du ønsker 100 % dækning eller 50 % dækning. Samtidig afhænger prisen af, om du er medlem af TandlægeTrygheds dagpengeordning, idet der er højere præmie for tandlæger, der ikke er tilmeldt dagpengeordningen. 

Udgiften til forsikringen er en fradragsberettiget klinikomkostning og justeres efter omsætningen én gang årligt. 

Har du ansatte tandlæger og tandplejere, kan du også etablere sygedriftstabsforsikring for dem.

Læs mere her.

Sygeforsikring-Erhverv

Med en Sygeforsikring Erhverv kan du som klinikejer dække hovedparten af dine lønudgifter ved sygdom og ulykke, og kan dermed være med til at sikre din klinik. 

Du kan forsikre dig selv som klinikejer, men du kan også forsikre en eller flere nøglepersoner i din virksomhed – også de medarbejdere, som ikke er tandlæger. 

Er du ansat tandlæge, som ikke får løn under sygdom, kan du også tegne forsikringen. Det kræver dog, at du har et CVR-nr. 

Du kan få dækket dine medarbejderes lønudgifter fratrukket de offentlige sygedagpenge, hvis de bliver syge eller kommer til skade. Som indehaver eller ansat tandlæge uden løn under sygdom, kan du få dækket op til 100.000 kr. om måneden af din egen indkomst, hvis du selv bliver syg eller kommer til skade. 

Præmien afhænger af dit valg af dækning og antal forsikrede. 

Læs mere her 

Sundhedsforsikring

Med en Sundhedsforsikring sikrer du hurtig adgang til undersøgelse og behandling, hvis du eller dine ansatte bliver syge eller kommer ud for en ulykke. På den måde er forsikringen med til at reducere antal sygedage på klinikken. 

Sundhedsforsikringen sikrer adgang og dækker udgifter til bl.a. forundersøgelser, operationer og genoptræning i forbindelse med en forsikret persons sygdom eller tilskadekomst. Herudover dækker Sundhedsforsikringen også behandling hos psykolog, fysioterapeut, kiropraktor, akupunktør, zoneterapeut og diætist. 

Præmien er afhænger af om der etableres en klinikordning for alle ansatte eller en individuel ordning. Børn og ægtefæller kan også forsikres. 

Læs mere her.

Cyberforsikring

Det kan blive tidskrævende og dyrt for klinikken, hvis den bliver udsat for et cyberangreb. Derfor er det vigtigt at sikre sig professionel assistance til at håndtere konsekvenserne af et cyberangreb.

Cyberforsikringen indeholder 4 dækninger:

  • Cyberdækning
  • Cyber Driftstab
  • Cyber ID-tyveri
  • Netbanktyveri

Du kan læse mere her.

Formueforhold

Ved køb af klinik ændrer dine formueforhold sig meget. Du bør derfor overveje om din nye formuesammensætning kræver oprettelse af testamente eller etablering af fuldstændigt særeje eller skilsmissesæreje. 

Har du fælles ejerskab, kan du komme i den situation, ved en partners død, at du skal købe dennes arvinger ud. Derfor kan det være fornuftigt at etablere en krydslivsforsikring.

Andre forsikringsprodukter

Udover de nævnte forsikringer kan du med fordel etablere andre meget konkurrencedygtige forsikringer igennem TandlægeTryghed bl.a.: 

Gruppeliv herunder kritisk sygdom

Privatforsikringer bl.a. Husforsikring, Indboforsikring, Bilforsikring, Ulykkesforsikring.

Pensionsopsparing

Det er vigtigt at begynde at spare op til tilværelsen efter et aktivt arbejdsliv, så hurtigt så muligt. De seneste års erfaring har vist, at det er alt for usikkert kun at spare op i sin praksis. 

I dag er det muligt at skræddersy en pensionsordning, der præcist er tilpasset din økonomi og den selskabsform, som din klinik anvender. 

I samarbejde med PFA Pension tilbyder vi alle former for pensionsopsparing og livsforsikring til nogle af markedets laveste omkostninger. 

Læs mere her.

Information og rådgivning

TandlægeTryghed er din garanti for uvildig rådgivning. Du kan læse mere om alle dine muligheder på Tandlaegetryghed.dk, eller kontakte os på 39 46 00 80. 

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig

ringmigop

Ring mig op