Tegne ny eller ændre forsikring

Tegning af Netbankforsikring sker ved tilmelding her på siden.
Netbankforsikringen kan tegnes med ikrafttræden med det samme.

Hvem kan tegne forsikringen?

Netbankforsikringen kan tegnes af virksomheder hjemmehørende i Danmark, der har et dansk CVR-nr.

Virksomhedens datterselskaber er automatisk omfattet af samme Netbankforsikring under forudsætning af, at selskabernes samlede omsætning og balance holdes indenfor grænserne ovenfor.

Hvis virksomheden i løbet af forsikringstiden får over 50 mio. kr. i omsætning eller i balance, skal virksomheden kontakte Tandlægernes Tryghedsordninger, senest 1 måned før udløbet af forsikringstiden. Undlader virksomheden dette, ophører forsikringsdækningen ved udløbet af forsikringstiden.

Tilmeld dig Netbankforsikring

Tryk på "gå til tilmelding" her, hvis du ønsker at tegne Netbankforsikring til din virksomhed.

Hvordan ændrer jeg forsikringen?

Hvis du har ændringer til forsikringen, skal du beskrive dem i en mail, som du sender til Chubb forsikring på Netbankforsikring@chubb.com.

Betaling af forsikringen

Betalingen sker udelukkende via Betalingsservice. Du modtager derfor ikke et indbetalingskort. Første betaling sker den førstkommende 1. i måneden, hvis du tegner Netbankforsikringen senest den 10. i måneden.  

Ex: Hvis du tegner forsikringen den 9. januar, sker første betaling den 1. februar. 

Tegner du Netbankforsikringen senere end den 10. i måneden sker første betaling den efterfølgende 1. i måneden. Efterfølgende årlige betalinger sker 1 år efter førstkommende 1. i måneden efter Netbankforsikringens ikrafttræden. 

Ex: Hvis du tegner forsikringen den 15. januar, sker første betaling den 1. marts.

Krav om sikkerhedsforanstaltninger

Virksomheden skal efterleve sædvanlige sikkerhedsforholdsregler for ekstern IT-kommunikation, herunder de sikkerhedsregler, der er aftalt med banken eller anden finansiel institution med hensyn til elektroniske kontooverførsler.

Sædvanlige sikkerhedsforholdsregler er eksempelvis, at computersystemerne skal være sikret af tilstrækkeligt stærke adgangskoder, og at de regelmæssigt ændres. Dertil skal brugerne når de forlader computeren sikre at man logger af.

Derudover skal der være installeret internet-sikkerhedspakke med firewall samt anti-virusprogram, der automatisk opdateres i virksomhedens computersystemer.

Hvis sikkerhedsforskrifterne ikke er fulgt medfører det at virksomheden mister retten til dækning, hvis skaden sker som følge af tilsidesættelsen.

Om Tryghedsordningerne

Tryghedsordningerne er omfattet af reglerne om forsikringsvirksomhed og er registreret hos Finanstilsynet.

Tryghedsordningerne har aftale med Chubb om salg af Netbankforsikringer til medlemmerne af Tandlægeforeningen. For denne aktivitet modtager Tryghedsordningerne administrationsbidrag fra Chubb.