Lønsikring

Arbejdsløshedsforsikring - Lønsikring

Lønsikring er et supplement til dagpenge, hvis du bliver ufrivilligt ledig.
For at tegne en frivillig lønsikring kræves det typisk, at du er medlem af en A-kasse.

En lang række A-kasser har et samarbejde med et forsikringsselskab omkring tegning af lønsikring. A-kasserne kan lave aftaler på mere favorable vilkår end hvis du som privatperson selv kontakter et forsikringsselskab. For medlemmer af Akademikernes er der fx indgået aftale med Topdanmark.

Der er særlige betingelser knyttet til mulighederne for at kunne tegne og få dækning fra en lønsikring. Her skal nævnes nogle typiske betingelser:

  • Lønsikringen dækker, hvis du bliver ufrivilligt ledig, ofte også selvom ledigheden måtte skyldes sygdom eller en ulykke. Derimod vil forsikringen ikke dække i tilfælde, hvor du selv siger dit arbejde op eller bliver bortvist.

  • Det vil sædvanligvis være muligt at forsikre sig med et bestemt beløb pr. måned i op til et år. Der er dog en regel om, at en sådan forsikringsydelse maksimalt må udgøre 85 % af den forsikredes hidtidige løn inkl. dagpenge og andre ydelser.

  • Til mange aftaler om lønsikring er der en karensperiode efter etablering af forsikringen - før dækningen kan træde i kraft. Ligeledes vil der ofte være et krav om en beskæftigelsesperiode forud for udbetalingen.


Hvis du ønsker at tegne en lønsikring, kan du derfor med fordel kontakte din A-kasse og høre, hvilket forsikringsselskab de måtte samarbejde med omkring Lønsikring.

 
 
 
Kontakt & Bestil
39 46 00 80
 
 
 
Ring mig op
Send os dine oplysninger - så ringer vi til dig